Vítejte

Skupina supratekutosti je součástí Společné laboratoře nízkých teplot založené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Zabýváme se zejména kryogenní dynamikou normálního kapalného a supratekutého helia při teplotách blízkých absolutní nule. Svými vlastnostmi se supratekuté helium podstatně liší od klasických kapalin a vzniká v něm tzv. kvantová turbulence.

Tato proudění zkoumáme řadou rozmanitých experimentálních metod, např. měřením odezvy ponořených oscilujících těles, metodou tlumení druhého zvuku anebo přímou vizualizací proudění.

Více o supratekutosti se dozvíte v článku úvod do supratekutosti

Nabízené studentské projekty

Preparation of cryogenic visualization experiments in a long channel

Help us to improve the current cryogenic visualization setup!

​Dizajn a výroba nízkofrekvenčných senzorov druhého zvuku pre priestorovo rozlíšené meranie hustoty kvantovaných vírov

Technika tlmenia druhého zvuku, tzn. vĺn teploty v supratekutom héliu, je cenným experimentálnym nástrojom pre výskum kvantovej turbulencie.

Numerické štúdium väzby systému kvantovaných vírov na koherentné štruktúry v normálnej zložke v supratekutom héliu

Pomocou numerických simulácií typu modelu vírových čiar budete študovať rôzne modelové scenáre interakcie klbka kvantovaných vírov s predpísanými koherentnými štruktúrami v normálnej zložke.

všechny projekty

Řešené projekty a granty

  • 2019-2021 Dynamika velkých vírů v kvantové turbulenci (GAČR 19-00939S)
  • 2017-2019 Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu (GAČR 17-03572S)
zobrazit vše